Görsel Kimlik

   Fikrin çıkış noktası sabit disk..
vr
   Disk kesitinin yuvarlağı ve okuyup yazmaya yarayan bölümü temel alındı..
 vr
   Sabit disk formundaki bu bölümler, sadeleştirilip geometrik bir hale dönüştürüldü..
 vr
   Logonun son hali..