CDN

CDN ( Content Delivery Network )

CDN ( Content Delivery Network ), dünya genelinde 100’ün üzerinde noktada konumlandırılmış sunuculardan oluşan dağıtık bir sistemdir. Sizlere sağlanan web barındırma vb. servislerde bu yapı kullanılarak bulunduğunuz noktaya en yakın lokasyondan verilere ulaşılacağı için hızlı erişim sağlayacak, aynı zamanda farklı lokasyonlarda oluşan kesintilerden siz ve müşterilerinizin etkilenmesi en aza indirgenecektir.