Görsel Kimlik

Fikrin çıkış noktası sabit disk..
Disk kesitinin yuvarlağı ve okuyup yazmaya yarayan bölümü temel alındı..
Sabit disk formundaki bu bölümler, sadeleştirilip geometrik bir hale dönüştürüldü..
Logonun son hali..